Rugpjūčio 25 d. rytą grupė vaikų ir jaunuolių Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne susitiko su Šiaulių vyskupu.

Jaunieji piligrimai jau buvo susirinkę Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje, kai atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 11 val. Jo Ekscelencija kartu su broliais pranciškonais aukojo šv. Mišias. Pasidžiaugęs jaunaisiais svečiais, ganytojas šv. Mišių auką skyrė už atvykusius vaikus ir jaunuolius.

Piligrimai buvo įvairaus amžiaus, Sakydamas pamokslą vyskupas rinko žodžius, kad sakramentinio gyvenimo reikšmė būtų suprantama ir patiems mažiausiems. Gaila, kai Pirmoji Komunija būna pirmas ir paskutinis vaikų susitikimas su Viešpačiu. Kai priimame Kristų, reikia su juo susidraugauti. Jis yra mūsų gyvenimo Vadovas, kuris žemėje mus stiprina. Jei jūs, mieli vaikučiai, per dienas nevalgytumėte, – kalbino mažuosius ganytojas, – kojos jūsų jau čia nebeatneštų. Viešpats mus stiprina Amžinąja Duona. Ar norite gyventi amžinai? – klausė vyskupas. Vaikams patvirtinus, kad nori, ganytojas priminė, jog priėmus Pirmąją Komuniją, svarbu eiti išpažinties ir dalyvauti Viešpaties aukoje.

Remdamas žydų švenčiamo šabo pavyzdžiu, vyskupas aiškino Sekmadienio šventės svarbą. Turime sugrąžinti Sekmadienį Viešpačiui, po truputėli kurti Dievo karalystę žemėje, – sakė ganytojas.

Garbiname arba Viešpatį, arba piktąjį, kito kelio nėra. šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė mažus darbus darė su meile Viešpačiui. Vyskupas ragino ir jaunuosius piligrimus mylėti ir daryti gerus darbus, taip pat būti linksmiems. Džiaugsmą gali užtemdyti tik nuodėmė. Tačiau yra išeitis – eiti prie klausyklos langelio ir vėl būti linksmiems.

100_4045  100_4059  100_4101

Po šv. Mišių broliai pranciškonai pakvietė visus į vidinį kiemelį, trumpai papasakojo apie šv. Pranciškų bei vienuolyną. Vyskupas pradžiugino dalindamas šventus paveikslėlius. Sustatęs vaikus ir jų auklėtojus į ratelius: pats su mažaisiais – viduryje, didesni – iš išorės, ganytojas pradėjo giesmę „Viešpaties palaima visada telydi mus“. Giesmė baigta džiugiu rankų pakėlimu. Palaiminęs tolesnei kelionei, ganytojas visiems iš eilės paspaudė rankas dar kiekvieną pakalbindamas ir padrąsindamas.

100_4118  100_4143  100_4152

Jaunieji piligrimai, – tai VŠĮ Lietuvos Katalikių Moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro vaikai. Vilniuje gyvenantys vaikai dalyvavo 2 dienų projekte – keliavo šv. Jono Pauliaus II piligrimų keliu. Kelionę rėmė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Į kelią piligrimai leidosi po savaitę trūkusios stovyklos Karklėje. Joje vaikai pasidarė kryželius, kuriuos atvežė į Kryžių kalną. Šv. Elžbietos katalikių moterų draugijos Šiauliuose vadovė Janina Klungevičienė džiaugėsi katalikėmis moterimis, pamaitinusiomis vaikus jėzuitų namuose, kur piligrimai buvo apsistoję nakčiai. Pati Janina lydi vaikus, pasakodama istorija, bendraudama, aiškindama.

100_4104                                            100_4129

Daugiau nuotraukų…