Savaitgalį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Žeimelio, Lauksodžio ir Pašvitinio parapijas, kurias aptarnauja kun. Vaidas Mikalčius.

Penktadienį,  lapkričio 21 d. aplankytos visos trys parapijos, taip pat parapijų mokyklos ir seniūnijos. Ganytojas bendravo su mokiniais, mokytojais ir seniūnijų kolektyvais.

Sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, iškilmingas šv. Mišias  Šiaulių vyskupas aukojo Pašvitinio bažnyčioje. Ganytoją parapijiečiai ir klebonas pasitiko prie Bažnyčios. Įėjus melstasi už ganytoją. Klebonas apžvelgė parapijos gyvenimą, ataskaitoje paminėjo svarbiausius įvykius. Šv. Mišių aukoje, kalbėdamas apie Kristų Karalių, vyskupas išreiškė troškimą, kad Jis karaliautų visų parapijiečių širdyse ir atnaujintų parapijos veidą.
Po šv. Mišių melstasi, kad būtų apsaugota kiekviena gyvybė nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Prie išstatyto Švč. Sakramento skaityta Švč. Jėzaus Širdies litanija ir žmonijos pasiaukojimo Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai aktas.  Eita procesija su Švč. Sakramentu bažnycios viduje.

Po šv. Mišių choristai nusifotografavo su vyskupu.

_NEB7265  _NEB7275  _NEB7284

Daugiau nuotraukų…