Balandžio 12-13 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Pociūnėlių ir Palonų parapijas (Radviliškio dekanate).

Balandžio 12 d. ganytoją pasitiko prie Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios naujai atstatytų centrinių šventoriaus vartų.

_NEB78324290

 

 

 

 

 

 

Bažnyčioje Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu dienos skaitinį skaitė Skėmių seniūnė Romualda Rimkuvienė. Parapijiečiai atsidėkojo vyskupui įteikdami pačių darytus skanumynus, pakvietė bendrai nuotraukai.

_NEB7837_NEB7839

 

 

 

 

 

 

Balandžio 13 d. 10 val. Pociūnėlių ir Palonų parapijų  klebonas Kęstutis Švabinskas su parapijiečiais ganytoją pasitiko prie Palonų Dievo Apvaizdos bažnyčios. Bažnyčioje vyskupą pasveikino Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, įteikęs knygą apie Baisogalą ir seniūnaitis Aurimas Gaidžiūnas.

_NEB7847_NEB7851

 

 

 

 

 

 

Palonuose Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė daugiafunkcinį centrą, skirtą bendruomenės poreikiams. Jame veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė. Mažieji džiugiai bendravo su vyskupu, gyrėsi ganytojo dovanotais paveikslėliais.

Ypatingo vyskupo dėmesio sulaukė centre veikianti erdvi sporto salė, kurioje sportuoja Palonų ir Valatkonių bendruomenės vaikai, jaunimas, suaugusieji. Atidžiai apžiūrėti Amatų būrelio „Noriu išmokti“ darbai.

_NEB7856_NEB7859

 

 

 

 

 

 

Vaišintasi Skėmių traktieriuje, kur nuotaikingai sudainuotas himnas. Ganytojas, savo ruožtu, pakvietė giedoti „Glory, glory aleliuja“. Ši giesmė šeimininkams taip patikusi, kad nuspręsta nuo šiol turėti du himnus.

Pociūnėliuose vyskupas bendravo su pagrindinės mokyklos vaikučiais. Kartu giedojo animacinę giesmę „Dievas myli tave“. Mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas aprodė jo vadovaujamų vaikų padarytus piešinius, papuoštus įvairiais stikliukais. Direktorius mokykloje vadovauja keramikos būreliui.

_NEB7875_NEB7878

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…