Sekmadieni, gegužės 16d, Agailiuose vyko tradiciniai-kasmetiniai Šeštinių atlaidai. Atlaidams vadovavo Žarėnų-Latvelių ir Agailių bažnytėlės klebonas kun. Stanislovas Žukauskis. Kunigas ragino nepasiduoti nerimui, nevilčiai ar nusivylimui, drąsiai kreiptis į Dievo Motiną prašant užtarimo ir palaimos mūsų Išganytojo Jėzaus.
Prasmingą pamokslą pasakė Rozalimo klebonas kun.Remigijus Katilius, kviesdamas atsiliepti į mūsų popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą kasdien kalbėti rožinį prašant Dievą mus varginančios pandemijos pabaigos.
Susirinko apie 100-150 maldininkų iš Šakynos,  Žarėnų ir kaimyninių parapijų.
Po šv. Mišių ir gegužinių pamaldų pasveikino atlaidų dalyvius ir koncertavo po metų pertraukos kultūros darbuotojai.

1 2 3 4 5 6