Nuo spalio pradžios iki birželio mėn. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro konferencijų salėje (Tilžės g. 186) kiekvieną ketvirtadienį 19. 00 – 20. 30 val. vyksta Katechumenato susitikimai. Kviečiame prisijungti bet kurį ketrvirtadienį!

KAS YRA IR KAM SKIRTAS KATECHUMENATAS?

Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Katechumenatas kartais painiojamas su neokatechumenatu. Tačiau tai yra du skirtingi dalykai: neokatechumenatas (tikslus pavadinimas – Neokatechumenų Kelias) yra vienas iš Katalikų Bažnyčioje esančių judėjimų (greta Fokoliarų, charizminio ir kitų); tuo tarpu Katechumenatas yra oficiali programa, skirta įsijungimui į Katalikų Bažnyčią.

Katechumenatas yra tiesiogiai skirtas trims suaugusiųjų grupėms:
• nekrikštytiesiems;
• krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Sutvirtinimo ir/ar Pirmosios Komunijos.
• krikštytiems kitoje krikščioniškoje Bažnyčioje, norintiems pilnai įsijungti į Katalikų Bažnyčią.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų pagilinti savo tikėjimą ir sąmoningai priimti krikšto malones: asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčioje esančius tikėjimo turtus
(tokiems žmonėms ši programa vadinsis Katechumenatu po krikšto).

Kūdikystėje krikštyti suaugę katalikai šiandien Lietuvoje sudaro didžiausią žmonių grupę, kuriai reikalingas Katechumenatas. Kaip pabrėžiama Katalikų Bažnyčios Katekizme, dėl pačios kūdikių Krikšto prigimties yra būtinas Katechumenatas po Krikšto (žr. KBK 1231).

KODĖL KATECHUMENATAS PO KRIKŠTO YRA REIKALINGAS KRIKŠTYTIEMS KATALIKAMS?

Dėl sovietmečiu vykdyto tikėjimo griovimo ir kitų neigiamų faktorių, šiandien daugelio suaugusių katalikų tikėjimas tampa vis labiau nominalus – žmonės save vadina katalikais ir kartais net priima sakramentus, bet kasdienybėje jų gyvenimas mažai kuo skiriasi nuo nekrikštytųjų. Be sąmoningo asmeninio ryšio su Jėzumi tikėjimo turtai lieka beveik nepanaudoti nežiūrint to, kad žmogus yra krikštytas ir laiko save kataliku. Katechumenatas po krikšto yra gera galimybė pažinti ir priimti tą tikėjimo ir gyvenimo pilnatvę, kurią mums dovanoja Dievas per Jėzų Kristų ir Bažnyčią.

KAIP VYKSTA IR KIEK TRUNKA KATECHUMENATAS?

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti. Kaip ir daugelis svarbiausių dalykų gyvenime, tai nėra lengva: reikės laiko, pastangų, tinkamos aplinkos. Katechumenato struktūrą Bažnyčia suplanavo taip, kad būtų kuo geresnės sąlygos šiai tikėjimo kelionei prasidėti ir tęstis. Programai prasidėjus ją sudarantys etapai bus smulkiau aptarti.

Pagrindinė šios programos dalis – kassavaitiniai susitikimai, kurie vyks ketvirtadienio vakarais 19. 00 – 20. 30 val. Kiekviename susitikime bus mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuosime mažesnėse grupelėse. Bus galimybė asmeniškai išsiaiškinti rūpimus klausimus. Susitikimus ves specialiai tam pasirengusi grupė.

Visa programa tęsis iki 2014 m. birželio mėnesio.

Į tikėjimo kelionę Jus kviečia Šiaulių vyskupijos Katalikų evangelizacijos centras.

Dėl papildomos informacijos galite skambinti telefonu 868506714 arba susisiekti el. paštu: evangelizacijoscentras@gmail.com

TRADICIŠKAI KRIKŠČIONIŠKUOSE KRAŠTUOSE DAUGYBĖ PAKRIKŠTYTŲJŲ YRA PRARADĘ GYVĄ TIKĖJIMĄ, JŲ GYVENIMAS NUTOLĘS NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS. ČIA REIKALINGA „NAUJOJI EVANGELIZACIJA“ . . .

plg. Jonas Paulius II
Enciklika Redemptoris Missio, 33

* * *

Kalbėdami apie tikėjimą žmonės kartais klausia:
• Argi visos religijos nėra vienodai geros?
• Kodėl katalikybė nesuderinama su tikėjimu horoskopais, reinkarnacija, ir panašiais dalykais?
• Aš ir taip tikiu ir pasikalbu su Dievu, kam dar eiti į bažnyčią?
• Kodėl reikalinga išpažintis?
• Kam eiti į Mišias kiekvieną sekmadienį?
• Argi Katalikų Bažnyčia nėra atsilikusi, kai neleidžia skyrybų, kontracepcijos ir nepripažįsta moters teisės į abortą?
• Ar išsilavinęs šiuolaikinis žmogus gali būti giliai ir nuoširdžiai tikintis katalikas?
• Argi neužtenka būti geru žmogumi, kam dar ta religija?
• Kaip suderinti katalikišką tikėjimą su mokslo pasiekimais ir moderniu šiandieniniu gyvenimu?

Jeigu Jums kyla tokie ar panašūs klausimai, jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir sąmoningiau gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, tada Katechumenatas gali būti kaip tik tai, ko Jums reikia.

Pasiūlykite pasidomėti ir savo artimiesiems bei draugams. Galbūt ir jiems tai aktualu.

Všį Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras
Įm. kodas 145878427
Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai
Mob. tel. nr. 868506714; El.paštas evangelizacijoscentras@gmail.com
A.s. LT88 7180 0000 0470 0970
AB Šiaulių bankas

Administracijos vadovas – Rimantas Pumputis