_NEB4730Penktadienį, gegužės 12 d., pietiniame Šiaulių mikrorajone skambant „Giesmių pynei Marijai“, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre šurmuliavo vyskupijos tikybos mokytojai ir mokiniai. Vyko konkurso „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ laureatų apdovanojimas.
Konkursą 2016 m. rugsėjo – 2017 m. kovo mėn. organizavo Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės. Konkursas skirtas Šiaulių vyskupijos įsteigimo 20 m. jubiliejaus įprasminimui.
Šiaulių vyskupijos globėja – Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija. _NEB4723„Dangiškoji Motina yra gilaus tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu pavyzdys“, – rašoma konkurso nuostatuose. Todėl 2016-2017 mokslo metais Katechetinis centras kvietė Tikybos mokytojus kartu su mokiniais apmąstyti Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinius, giliau suvokti Jėzaus ir Marijos pagrindinius gyvenimo momentus. „Gilinimasis į Atpirkimo slėpinius, – anot Katechetinio centro, – padeda dalintis savo dvasine patirtimi, išreikšti tai per įvairias meninės raiškos priemones ir praktikuoti maldą kasdieniniame gyvenime“.
Konkurse dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių mokiniai, Sekmadieninių mokyklėlių vaikai. _NEB4686Viso – 261 mokinys ir 69 pedagogai iš 56 ugdymo įstaigų.
Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai iliustravo Rožinio slėpinius; 5-8 klasių moksleiviai kūrė maldas ir mąstymus; 9-12 klasių moksleiviai Rožinio dalį pristatė audiovizualinėmis išraiškos priemonėmis.
Išleista knyga „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“, kurioje pateikti labiausiai temą atitinkantys darbai, išsiskiriantys savo originalumu, kūrybiškumu, savarankiškumu bei asmeninio santykio su tema atskleidimu.
Geriausi darbai taip pat eksponuoti Pastoraciniame centre, pristatyti gegužės 12 d. vykusiame renginyje. _NEB4727Renginyje dalyvavo konkurso iniciatorius Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, iškilmingai apdovanoti konkurso laureatai.
_NEB4734

Konkurso organizatorės ir vykdytojos: Šiaulių vyskupijos Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė (dešinėje) ir koordinatorė Nijolė Pankratovaitė (kairėje).

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…