Iš Vilniaus ukrainiečių bendrijos veiklos

Vilniaus ukrainiečių bendrija, vadovaujama Natalijos Šertvytienės,  organizuoja paramos kenčiančiai, karo kamuojamai Ukrainai rinkimą: labdaros koncertus, ne tik Tautinių bendrijų namuose,  Karininkų Romovėje, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje, bet ir įvairiuose Lietuvos miestuose: Druskininkuose (Kultūros centre – lauke, buvo įtraukti į vykusio festivalio programą, 2022 08 20), Jonavoje (Kultūros centre, 2022 10 16), Panevėžyje (Lėlių vežimo teatre,  2022  12 11). O pirmoji Vilniaus ukrainiečių bendrijos ansamblio, vadovaujamo Tatjanos Morgun išvyka iš Vilniaus – koncertas Skapiškyje (Kupiškio r.) 2022 m. gegužės 27 d., minint muziejaus „Pažintis su Ukrainos kultūra“ veiklos dešimtmetį. 2023 m. vasario 19 d. Tatjanos Morgun vadovaujamas Vilniaus ukrainiečių ansamblis atvyko į Šiaulius.

Pastoraciniame centre iš Vilniaus atvykusius 15-ka ukrainiečių pasitiko Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Rimantas Žaromskis. Dera priminti, kad kun. R. Žaromskio ryšiai su ukrainiečiais žinomi nuo 2008 metų., nuo „Tyloje keliaujančio Piligriminio kryžiaus“, viešėjusio Žagarėje, vėliau susitikimai su vienuoliais bazilijonais…

Reikia pažymėti, kad 2004 m. pradžioje Lvovo architekto Vitalijaus Sobolivskio iniciatyva tautodailininkas Bogdanas Nos pagamino 400 kg. ąžuolinį kryžių. Jis būsimai piligriminei kelionei buvo pašventintas stebuklais garsėjančioje Zarvanicoje, o piligriminei kelionei Vitalijų Sobolivskį palaimino Šventasis Tėvas.

Pabuvojęs daugelyje Ukrainos vietų kryžius pasiekė Lenkiją. Po dviejų metų piligrimystės Lenkijoje 2008 m. birželio 12 d. atvyko į Lietuvą, čia jis viešėjo Vilniuje (Aušros Vartai, Dievo Gailestingumo  šventovė,  Arkikatedra), pasiekė Anykščius, aplankė Kauną, Šiaulius, Kryžių kalną. Paskutinė vieta Lietuvoje –  Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (liepos 11–12 d.), kur ukrainiečių lydimą piligriminį kryžių sutiko klebonas Rimantas Žaromskis su parapijiečiais.  Mėnesį viešėjęs Lietuvoje iš Žagarės Piligriminis Padėkos kryžius iškeliavo į Latviją.

Aplankius Rygą, Taliną, Skandi­naviją, Islandiją, Airiją, Angliją, Rytų ir Vakarų Europą, numatytos kelionės į Afriką, Toli­muosius ir Artimuosius Rytus, Australiją, Okeaniją, Pietų ir Siau­rės Ameriką, Rusiją, Baltarusiją.

Piligriminis Padėkos kryžiaus žygis yra skirtas paminėti Kristaus mirties ir Prisikėlimo 2000-uosius metus (33-2033). Organizatoriai tikisi,  kad 2033 metais per didžiąją Gavėnios savaitę, kai jau bus apkeliautos visų pasaulio valstybių sostinės ir ten pastatyti kryžiai, tų valstybių žmonės gausiai susirinktų prie savo pastatytų kry­žių, kad kartu padėkotų Dievui už mūsų išgelbėjimą. Tad visame pa­saulyje vienu metu į dangų kilda­ma padėkos malda mus visus su­vienytų tikėjime ir meilėje.

Nūdienos Vilniaus ukrainiečių bendrijos veiklą galima savotiškai palyginti su Padėkos Piligriminio kryžiaus veikla. Tie patys kilnūs, dvasingi siekiai, skleidžiant Dievo meilę, siekiant palaikyti kenčiančią  Ukrainą.

Atvykus Vilniaus ukrainiečiams, Šiaulių vyskupijos pastoracinė salė pasipuošė Ukrainos vėliava, eksponuota ukrainiečių atsivežta paroda: ukrainietiškų suvenyrų, įvairių  skarelių, siuvinėjimo darbų (vyšyvankos): rankšluosčiai, staltiesėlės, servetėlės, bliuzelės ir kt. Eksponuoti ir atsivežti stendai – nuotraukos su įvairia apranga ir  darbo įrankiais.

Žiūrovų susirinko pilna pastoracinė salė – šiauliečiai liudijo norą palaikyti Ukrainą.

Muzikinius numerius, kuriuos parengė Tatjana Morgun su vyru Mykolu, atliko broliai Volodymyras ir Myroslavas Zeleneckiai, Dmytro Josipiv, Žana Lupenko su dukra Žana, Julija Čumak. Dainavo ir  šiaulietė vokalistė Adriana Balsytė (jos močiutė iš Ukrainos, Čerkasų srities,  bet jau daugiau 50 metų gyvena Šiauliuose).

Renginį pradėti pakviestas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, primindamas žuvusius ir žūstančius Ukrainoje, kalbėjo „Viešpaties Angelą“  ir palaimino renginį.

Šiaulių ukrainiečių  atstovė, menininkė Ala Baniulienė,  pristatė atvykusius iš Vilniaus svečius,  kalbėjo apie paramos Ukrainai renginį. Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė supažindino su bendrijos narių veikla, parama ir pagalba kenčiančiai Ukrainai.

Dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo apie ukrainiečių glaudžius ryšius su Šiauliais, Šiaulių universitetu bei Bazilionų mokykla, apie nuo 2001 m. pradėtas organizuoti konferencijas, kuriose buvo tyrinėta vienintelio Vilniuje įkurto Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, Šventojo Juozapato gyvenimas ir veikla. Kalbėjo apie vyskupo E. Bartulio dėmesį ir palaikymą organizuojant konferencijas (jų Lietuvoje buvo 10,  o 5-ios vyko Ukrainoje), pristatė į renginį atvykusius buvusios Bazilionų mokyklos direktorių Rimantą Gorį su žmona Sabina, buvusio Šiaulių universiteto profesorę Genovaitę Kačiuškienę, minėjo ryšius su vienuoliais bazilijonais ir atlikus darbus, garsinant jų vardą.

Išklausyta 17-ka dainų, kurias, pagal tematiką,  Natalija Šertvytienė suskirstė į tris grupes.

Renginys užbaigtas  bažnytine giesme „Dieve, saugok Ukrainą“  (Bože Velykij edinnij, nam Ukrainu chrany).

Labdaros renginį užbaigė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, padėkodamas už retą galimybę išklausyti tokių skambių, iš visos širdies atliekamų dainų. Dėkojo parengėjams už dainininkus, pasidžiaugė ir dėkojo už sumaniai parengtą paroda, palaimino visus renginio dalyvius.

Dr. Aldona Vasiliauskienė  (Tautinių bendrijų naujienos)  

 

IMG_6237 IMG_6243