Kovo 24-ąją, Didįjį Ketvirtadienį, kartu su savo vyskupu švęsti Krizmos šventąsias Mišias susirinko Šiaulių vyskupijos kunigai. Atvyko ir kartu koncelebrtavo visų keturių Šiaulių vyskupijoje esančių vyrų vienuolynų (jėzuitų, pranciškonų, karmelitų ir benediktinų) atstovai.

Krizmos Misios 2016

Šv. Mišios Šiaulių katedroje prasidėjo 11.00 val. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Krizmos Misios 2016

Šv. Mišių metu palaiminti šventieji aliejai, kurie bus naudojami Krikšto, Sutvirtinimo, Šventimų bei Ligonių patepimo sakramentams.

Krizmos Misios 2016

Taip pat švęstas kunigystės įsteigimas. Prasmingą, jautrų ir gilų pamokslą šia proga pasakė Radviliškio dekanas, teol. lic. Tadas Rudys. Kunigai pamaldų metu atnaujino kunigystės pažadus.

Krizmos Mišios 2016

Krizmos Misios 2016

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…