Rugsėjo 14d – Kryžiaus išaukštinimo šventė. 11val bus aukojamos šv. Mišios Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje. Šv Mišias aukos JE Eugenijus Bartulis.