Didįjį penktadienį, pasibaigus Kristaus kančios pamaldoms, Šiaulių miesto gatvėmis buvo einamas Kryžiaus kelias, vienijęs Šiaulių miesto bažnyčias, bendruomenes, tikinčiuosius.

Kryžiaus kelias 2018 m. Didysis penktadienis

Kryžių kelią, jau pradėjus temti, prie šv. Jono Pauliaus II paminklo šalia Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš jėzuitų bažnyčios kiemelio išeita į pėsčiųjų gatvę. Lynojo, tačiau Kristaus kančią prisimenančioje eisenoje dalyvavo tiek suaugę, tiek vaikai, rankose nešantys žvakeles. Keturiolika Kryžiaus kelio stočių žymėjo rankose laikomų žvakių liepsnos. Maldas, apmąstymus skaitė, Kryžių, žibintus ir vėliavas nešė, giedojo Šiaulių bažnyčių (Katedros, Šv. Jurgio, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Šv. I. Lojolos), Sandoros progimnazijos, skautų tunto, Šiaulių vyskupijos centrų (Šeimos, Jaunimo, Katechetikos, Katalikų evangelizacijos) atstovai. Kryžiaus kelio mąstymai parengti pagal Paštuvos karmeličių apmąstymus, popiežiaus Pranciškaus tekstus, Lietuvos vyskupų  kreipimąsi. Kryiaus kelio tema pasirinkta popiežiaus Pranciškaus mintis „…Vilties, kad Tavo Kryžius keičia mūsų užkietėjusias širdis į tokias, kurios sugeba svajoti, atleisti ir mylėti; perkeičia šią tamsią naktį į šviesią Tavo Prisikėlimo aušrą…“

Kryžiaus kelias 2018 m. Didysis penktadienis

Kryžiaus kelias baigėsi prie Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedros. Prasisklaidžius debesims, pilnaties šviesoje.

Kryžiaus kelias 2018 Didysis penktadienis

Daugiau nuotraukų…

etaplius.lt: Nukryziuotojo Jėzaus Kristaus keliu žengė Šiaulių tikintieji