Liepos 28 d. Šiaulių vyskupijoje esančiame Kryžių kalne tikintieji šventė tradicinius Kryžių kalno atlaidus. Šiais metais kartu minėtas pal. Jono Pauliaus II kelionės Lietuvoje 20 – metis ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus.

Išvakarėse Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Kryžiaus keliui, maldomis apjuosusiam Kryžių kalną. Vigilija daugeliui šiauliečių yra tapusi neatsiejama Kryžių kalno atlaidų dalis, patraukli tiek vyresnio amžiaus žmogui, tiek jaunimui; burianti nuolatinius bei patraukianti naujus dalyvius. Tad liepos 27 d. popietę prie pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiaus būriavosi tikintieji, šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, kunigai ir vienuoliai, iš Kuršėnų atvykusi šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo grupė, šiltai sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giesmėmis, maldomis, pamąstymais einamas Kryžiaus kelias šiais metais prasidėjo prie ką tik pastatytos pirmosios Kryžių kelio stoties „Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti“. Skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus ir kalvio Stanislovo Špuko sukurtą Kryžių kelio stotį pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ateityje iš medžio išdrožtos Kryžiaus kelio stotys juos visą kalną.

Liepos 28-tą, 11val., piligrimai rinkosi Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje, iš kur, nešini kryžiumi, vėliavomis, plakatu „Apginsime šeimą – išsaugosim Lietuvą“ pėsčiomis ėjo į Kryžių kalną. 14 val. Kryžių kalne prasidėjo Atgailos ir susitaikinimo sakramento šventimas. 15 val. aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Rygos (Latvija) arkivyskupas metropolitas Zbignev Stankevičs. Kryžių kalno atlaiduose giedojo net 4: Palangos, Kretingos, Gargždų, Mažeikių bažnyčių chorai, grojo Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestras “Palangos Orkestras”.

Pamokslą tikintiesiems sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Minėdamas Tikėjimo metus, Kauno arkivyskupas daug dėmesio skyrė tikėjimui. Kryžių kalną metropolitas vadino Tikėjimo kalnu: „Be tikėjimo jis būtų tik kultūros paveldo objektas, panašus į daugelį Lietuvos piliakalnių. Žmonių tikėjimas statė šiuos tūkstančius kryžių, todėl atvykstantieji prie Kryžių kalno pajunta daugiau, nei pamato jų akys. Dievas tyliai, bet stipriai kalba jo ieškančiam žmogui“, – sakė arkivyskupas. Kryžių kalnas kviečia kiekvieną mąstyti: ar branginame Kristaus kryžių ir kiek tikėjimas turi vietos mūsų asmeniniame gyvenime? Atsakydamas Kauno arkivyskupas citavo popiežiaus Pranciškaus Pasaulio jaunimo dienose išsakytas mintis, kad Jėzus vienijasi su kiekvienu kenčiančiu žmogumi. „Šiais Tikėjimo metais dažnai kalbame apie krikščioniškąjį tikėjimą, kurio centre stovi nukryžiuotoji meilė. Susirinkę prie Kryžių kalno pamąstykime, ar išsaugosime, ar apginsime savo tikėjimą nūnai, kai buldozeriai negriauna mūsų kryžių, bet mūsų tikėjimas patiria neeilinius išbandymus?“, – klausė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Popiežiaus Pranciškaus sveikinimus Kryžių kalno atlaidų dalyviams perdavė apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Apaštalinis nuncijus siūlė atnaujinti maldingumą į šventąjį kryžių: „… Jėzus mūsų, savo mokinių, prašo paimti kryžių… Tikėjimas į Jėzų Kristų […] tai vienintelis saugus kelias“. Jei mes Jėzuje ir su Jėzumi apkabiname savo kasdieninius kryžius, nebe mes nešame kryžių, bet kryžius neša mus. „Ir įgalina mus Jėzuje ir su Jėzumi blogyje atrasti gėrį, mirtyje – gyvybę, pralaimėjime – pergalę, nerime – džiaugsmą, vienišume – bendrystę“, – sakė arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Inesė Ratnikaitė