Gegužės 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Lietuvos katalikių moterų Šiaulių šv. Elzbietos skyriaus narės organizavo kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimą.
Minėjimas prasidėjo Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Renginį vedė Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė.

_NEB4740

_NEB4744

_NEB4746

_NEB4749

_NEB4763Daugiau nuotraukų…