Kun. Aivaras Jurgilas atleistas iš Gruzdžių Švč. Trejybės, Šiupylių Šv. Aloyzo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Užvenčio Šv. Marijos Magdalienės parapijos bei Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės bažnyčios klebonu.

Kun. Donatas Klimašauskas atleistas iš Užvenčio Šv. Marijos Magdalienės parapijos bei Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės bažnyčios klebono pareigų  ir paskirtas Gruzdžių Švč. Trejybės, Šiupylių Šv. Aloyzo parapijų klebonu.

Kun. Vidas Bernardas Sajeta paskirtas Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaru.

Mons. Vytautas Kadys atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu bei Šiaulių  dekanato vicedekanu.

Kun. Vytautas Žvirzdinas atleistas iš Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Lygumų Švč. Trejybės, Stačiūnų Šv. Lauryno  parapijų klebonu.

Kun. Stanislovas Žukauskis atleistas iš Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo, Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.

Kun. Vytautas Kurtinaitis atleistas iš Kriukų Šv. Lauryno klebono pareigų ir paskirtas Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu.

Kun. Tomas Ūksas atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir  paskirtas Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo, Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kun. Tomas Kedušis atleistas iš Klovainių Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos vikaru.

Kun. Donatas Kryževičius  atleistas iš Lygumų Švč. Trejybės, Stačiūnų Šv. Lauryno parapijos klebono pareigų ir paskirtas Klovainių Švč. Trejybės parapijos klebonu.

Kun. Vidmantas Kapučinskas atleistas iš Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pašvitinio Švč. Trejybės, Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebonu.

Kun. Donatas Grigalius atleistas iš Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.

Kun. Vaidas Mikalčius atleistas iš Pašvitinio Švč. Trejybės, Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kriukų Šv. Lauryno klebonu, paliekant Žeimelio Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigas.

Kun. Saulius Paliūnas atleistas iš Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono bei Šiaulių dekanato vicedekano pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

Pagarbiai

Šiaulių vyskupijos kurija

2016-06-28, Šiauliai