Kun. Donatas KLIMAŠAUSKAS paskirtas Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonu.

Kun. Jonas BAGDONAS atleistas iš Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rėkyvos šv. Juozapo Darbininko bei Kiaunorių šv. Juozapo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šiaulėnų šv. Onos bei Šaukoto Švč. Trejybės parapijų klebonu.

Kun. Donatas GRABAŽIS atleistas iš Šiaulėnų šv. Onos bei Šaukoto Švč. Trejybės parapijų klebono pareigų ir paskitas Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rėkyvos šv. Juozapo Darbininko bei Kiaunorių šv. Juozapo parapijų klebonu.

Kun. Remigijus JUREVIČIUS  atleistas iš Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Sidabravo Švč. Trejybės, Vadaktų Šv. Agotos bei Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Kun. Andrius TRAKŠELIS atleistas iš Liolių Šv. Simono ir Judo Tado, Maironių Švč. Mergelės Marijos bei Žalpių Šv. Benedikto parapijų klebono pareigų ir paskirtas Skaistgirio Šv. Jurgio bei Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu.

Kun. Remigijus KATILIUS atleistas iš Sidabravo Švč. Trejybės, Dapšionių Dievo Apvaizdos bei Vadaktų Šv. Agotos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Liolių Šv. Simono ir Judo Tado, Žalpių Šv. Benedikto bei Maironių Švč. Mergelės Marijos parapijų klebonu.

Kun. Eimutis MARCINKEVIČIUS atleistas iš Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šaukėnų Švč. Trejybės, Vidsodžio šv. Antano Paduviečio bei Varputėnų šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kun.  RImantas PRANSKAITIS atleistas iš Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos rezidento, Šiaulių universiteto, Šiaulių vyskupijos Šeimos centro kapeliono bei Šiaulių vyskupijos pasirengimo Santuokos sakramentui dekanatuose koordinatoriaus pareigų ir paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaru.

Kun. Darius MARCINKEVIČIUS atleistas iš Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru.

Kun. Vidmantas KAPUČINSKAS atleistas iš Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Arūnas JANKAUSKIS atleistas iš Šaukėnų Švč. Trejybės, Vidsodžio šv. Antano Paduviečio bei Varputėnų šv. Antano Paduviečio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių vyskupijos šeimos centro, Šiaulių universiteto kapelionu, Šiaulių vyskupijos pasirengimo Santuokos sakramentui dekanatuose koordinatoriumi.

Kun. Jordanas URBONAS atleistas iš Skaistgirio Šv. Jurgio bei Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebonu.

Kun. Virginijus KAZAITIS atleistas iš Klovainių Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bei Dambavos Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Kun. Tomas KEDUŠIS atleistas iš Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bei Dambavos Dievo Apvaizdos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Klovainių Švč. Trejybės parapijos klebonu.