1. Kunigas Kęstutis Švabinskas atleistas iš Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo ir Palonų Dievo Apvaizdos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Skaistgirio Šv. Jurgio ir Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu;
  2. Kunigas Saulius Sausdravas paskirtas Palonų Dievo Apvaizdos parapijos klebonu, paliekant ankstesnes pareigas;
  3. Kunigas Arūnas Urbelis paskirtas Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, paliekant ankstesnes pareigas.