Kovo 7-11 dienomis Šiaulių vyskupijos jaunimo centras organizavo ir kvietė jaunimą į susitikimus su misionieriais iš Prancūzijos pietuose įsikūrusios katalikiškos maldos ir misijų mokyklos Jeunesse Lumiere (Jaunimo Šviesa).
Penki jaunuoliai: ukrainietis graikų apeigų katalikų kunigas Stepan, prancūzai Beatrice ir Pierre bei dvi lietuvaitės Agnė ir Akvilė aplankė Motinos Teresės šeimų namus, Didždvario, J. Janonio, S. Šalkauskio gimnazijas, Sandoros bei Šiaulių Medelyno progimnazijas, taip pat Kelmės rajone esančią Vidsodžio pagrindinę mokyklą. Dalyvavo Lietuvos Skautijos Šiaulių krašto skautų olimpiadoje. Susitikimuose pasakojo jaunimui apie Jeunesse Lumiere bendruomenę, dalijosi savo tikėjimo patirtimi, liudijimais, giedojo, kvietė jungtis į bendrą maldą. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre jaunuoliai susitiko su šv. Damijono maldos grupe ir ,,tikėjimo ir šviesos“ bendruomene ir su sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiais jaunuoliais. Susitikimų metu liudijo tikėjimą, meldėsi prie ŠVČ. Sakramento adoracijoje.
Viešnagės metu jaunuoliai taip pat aplankė Kryžių kalną, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną, giedojo Šv. Mišiose Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje.

 

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro informacija

Misionieriai iš Prancuzijos 2016

Misionieriai iš Prancuzijos 2016

Misionieriai iš Prancuzijos 2016

iš Prancūzijos

Daugiau nuotraukų…