Lapkričio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko LPKTS, LPKTB Šiaulių skyrių Šeštoji mokslinė – praktinė konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.
   Sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pranešimus skaitė VDU profesorius Liudas Mažylis bei Seimo narys Dr. Arvydas Anušauskas. Taip pat kalbėjo Aurelija Savickienė, Meilutė Raštikytė Alksnienė, Seimo narys Stasys Tumėnas, „Sandoros“ progimnazijos mokytoja Aldona Traškinienė, ŠU dėstytoja Inga Šimkutė, menotyrininkas, profesorius Vytenis Rimkus.
   Giesmes giedojo ir dainas dainavo Tremtinių choras, Lietuvos skautai.

Buvo pristatyta Aurelijos Savickienės knyga „Raudonoji lemtis. Generolo dukros“.

Konferencijos organizatorius – inžinierius, tremtinys Romualdas Baltutis.

Konferenc. tremt. 2017 028

Konferenc. tremt. 2017 031

Konferenc. tremt. 2017 036

 

Daugiau nuotraukų…