Lapkričio 23 d. Šv. Ignaco bažnyčioje švęsta Lietuvos kariuomenės diena.

Šv. MIšias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas aukojo 14 val.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino karius su kariuomenės diena, palinkėjo drąsiai ir ištikimai atlikti savo tarnybos pareigas ir pakvietė melstis ta intencija.

securedownload-001

Kapelionas kun. Virginijus pamokslo metu prisiminė Lietuvos kariuomenės įkūrimo pradžią. Ją kapelionas sulygino su našlės skatiku, nes tuomet vyrai į kariuomenę ėjo viską atidavę, pasiruošę netgi gyvybę paaukoti už Tėvynę Lietuvą. Dabar mūsų kariuomenės užduotis yra apginti Tėvynę nuo galimų užpuolikų ir saugoti nuo išdavysčių.

_NEB4213-001

Šv. Mišių pabaigoje Šiaulių vyskupas padėkojo kariams už jų tarnybą, nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Ganytojas pakvietė ateinančiais metais dalyvauti Kryžių kalno atlaiduose paskutinį liepos mėnesio sekmadienį, o taip pat pagelbėti 3 dienų žygio į Šiluvą metu.

Pakvietęs ir toliau drąsiai ir ištikimai atlikti savo pareigas ganytojas suteikė iškilmingą palaiminimą.

Daugiau nuotraukų…