1
„ D i e v a s   a p s t u s   g a i l e s t i n g u m o “   (Ef 2, 4)

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“, kovo 13-14 d. Šiaulių vyskupijoje vyko maldos ir atgailos vigilija.
Vigilija kartu su Švč. Sakramento adoracija rengta Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
Vigilija prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių ir sąžinės sąskaitos prasidėjo Švc. Sakramento adoracija. Kartu su kunigais išpažinčių klausė ir vyskupas.

24

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Ši vigilija – tai laikas atverti širdis maldai ir atgailai, ypač susitaikyti su Dievu rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei. Tai – ir laikas padėkoti Dievui už 25-erius mūsų laisvės ir nepriklausomybės metus, prašyti taikos pasaulyje, ypač Ukrainoje ir tuose kraštuose, kur liejasi krikščionių kraujas. Šiemet, Pašvęstojo gyvenimo metais – tai ir proga padėkoti Dievui už jaunuolius, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą pašvęsti gyvenimą kunigystei ar vienuolystei.

 

5

Šiaulių vyskupijos kurija