arena 1+ Čepulių šeima iš Kauno

Čepulių šeima Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje 2019 m. sausį

Kviečiame tikinčiuosius, ypatingai šeimas, susitelkti bendroje maldoje, šaukiantis Dievo gailestingumo, kuris „kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį“ (Benediktas XVI), padėtų išsaugoti mūsų Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą, apšviestų žmonių protus ir širdis atmesti blogį ir pasirinkti gėrį.
Maldos akcija numatyta 40 dienų: nuo sausio 6 d. – Trijų Karalių šventės – iki vasario 16 d. – Lietuvos nepriklausomybės dienos.
Maldos laikotarpiu kviečiame kiekvieną dieną 20:00 val. melstis į šv. Juozapą – Lietuvių tautos ir šeimos saugotoją. Pabaigoje – sekvenciją į Šventąją Dvasią „Dvasia, Viešpatie, ateik“.

Maldos akcijos metu kiekvieną penktadienį 19 val. vyksta Katalikų medijų centro  susitikimai YouTube ir Zoom platformose. Susitikimų metu vyksta šlovinimas, konferencijos, liudijimai, atsakymai į klausimus ir bendra malda.

Gražaus buvimo drauge su daugybe šeimų!