Birželio 1 d. Šiaulių šv. Elžbietos katalikių moterų draugija ir Šiaulių vyskupijos kurija organizavo maldos žygį, kurio metu melstasi už dar negimusių vaikų gyvybes, už kančią ir skriaudą patiriančius vaikus, už vaikus, kurių tėvai skiriasi ir tuos, kurie niekada nepatyrė savo tėvų meilės, neturi galimybės augti savo tėvų namuose.
 Žygyje dalyvavo, už savo bendraamžius meldėsi vaikai, jaunuoliai ne tik iš Šiaulių miesto ir rajono, bet ir tolimesnių Šiaulių vyskupijos mokyklų bei parapijų.
Maldos žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vaikų gynimo diena 2018

Vaikų gynimo diena 2018

Kryžių kalne žygio dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Šiaulių ganytojas. Giedojo Šiaulių Sandoros progimnazijos moksleiviai, vadovaujami Rolandos Kalakauskienės. Eucharistijoje dalyvavo ir mažieji Šiaulių Jėzuitų mokyklos auklėtiniai.

R8

R10

Daugiau nuotraukų…