Rugpjūčio 27 d. Šiaulių vyskupijos Katechetinis centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės, tikybos mokytojus pakvietė į mokslo metų pradžios šventę.
Šventė prasidėjo Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po pamaldų susirinka Pastoracinio centro salėje.

4

7

9

Daugiau nuotraukų…