Birželio 7 d. tikybos mokytojai rinkosi į Mokslo metų užbaigimo šventę, kurią organizavo Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras.
Šventė prasidėjo 10 val. Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po šv. Mišių rinktasi Pastoraciniame centre.
Visus pasveikino I-osios Muzikos mokyklos auklėtiniai

_NEB2505

Apdovanoti mokinių ir mokytojų konkurso „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34) laureatai.

Mokslo metų pabaigos šventė

Mažiausia konkurso dalyvė – 3 m. Luka Felinskaitė:

Mokslo metų pabaigos šventė

Taip pat klausytasi Mykolo Romerio universiteto kapeliono kun. Povilo Narijausko paskaitos „Kur mūsų lobis, ten ir mūsų širdis“, vyko tikybos mokytojų sukurtų metodinių priemonių mugė, valgytas šventinis tortas.
Renginys lydėtas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio žodžiu ir palaiminimu.
Nuo 17.00 iki 8.00val. ryto Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo padėkos Adoracijoje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios Adoracijos koplyčioje.

Daugiau nuotraukų…