Balandžio 24 d. Kuršėnų kultūros centre rinktasi į nacionalinį forumą „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“.

Forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ 2014 m. gruodžio 19 d. vyko LR seime. Tuomet ir nuspręsta, kad jis turi būti rengiamas regionuose. LR parlamentinės grupės „Už šeimą“, VDU santuokos ir šeimos studijų centro, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, PGP „Už žmogaus gyvybę“, Lietuvos tėvų forumo, bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Šeimos centru ir Šiaulių rajono savivaldybe dėka pirmasis forumas surengtas Kuršėnuose. Dalyvavo ne tik Šiaulių, bet ir Kauno, Joniškio, Klaipėdos, Vilniaus, Telšių, Radviliškio, Akmenės švietimo skyrių bei mokyklų atstovai.

Renginį pradėjo Kuršėnų meno mokyklos auklėtiniai.

Forumą moderavo LR Seimo nariai Rimantas Dagys, Rima Baškienė ir prof. dr. Birutė Obelenienė.

???????????????????????????????100_6493

 

 

 

 

 

 

Sveikinimo žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras.

Šiaulių vyskupas akcentavo problemos dydį ir svarbą. Ganytojo manymu, didelė problema, kad jaunuoliai ne visada gerbia ir myli save. Tai siejo su ugdymu šeimoje. Gera augti toje šeimoje, kur Dievas yra pirmoje vietoje. „Kada reikia pradėti auklėti vaiką?, – klausė ganytojas. Atsakymas: 15 metų prieš jo gimimą. Nes labiau nei auklėjimo metodai svarbi yra paties tėvo, motinos branda, dvasinis gyvenimas, sielos grožio ir skaistumo puoselėjimas. Vestuvių diena turėtų būti išlaukta džiaugsmo šventė, į kurią einama trokštant vykdyti ne savo, o Dievo valią.

Šiaulių rajono meras A. Bezaras kalbėjo apie glaudesnių valdžios institucijų ryšių su Bažnyčia palaikymo svarbą.

??????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

Buvo skaitomi pranešimai, diskutuojama penkiais, moderatorių įvardijimu labai jautriais, klausimais:

1. Kaip traktuojame lytiškumą: tai egzistencinis dalykas ar tik kūno funkcija? doc. dr. I. E. Laumenskaitės (VU) pranešimas „Lytiškumas – visą asmenį apimanti  tikrovė ar vien jo socio-biologinė funkcija?“. Prelegentės teigimu, tėvai skiria, kas vaikams gera ir kas destruktyvu. Jie neužsikrečia ideologine mąstysena.

2. Kokie komponentai sudaro lytinį švietimą, atitinkantį šiuolaikinį mokslo standartą? Prof. hab. dr. G. Merkio (KTU) pranešimas „Genderizmas: kas tai ir koks mūsų atsakas?“. Mokslininkas aiškino, jog šiuo metu vis stiprėjantis bio-kapitalizmas yra prieš šeimą, religiją, tautą, nacionalinę vastybę; propaguoja eutanaziją, kontracepciją, lytinį švietimą, homoseksualumą. Tai antihumanistinė prieš gyvybę nukreipta ideologija. Šiais laikais stipriausiai jai oponuoja fundamentalus, gyvybės apsauga besirūpinantis Bažnyčios mokymas.

3. Kas svarbiau: išmokyti vaiką mylėti ar saugiai pasimylėti? Prof. dr. B. Obelenienės (VDU) ir doc. dr. S. Ustilaitės (LEU) pranešimai  apie tinkamiausią rengimo šeimai mokykloje strategiją. „Lytiškumo ugdymas grindžiamas krikščioniška antropologija, paremta žmogaus orumo išsaugojimu. Tuo tarpu lytinis švietimas remiasi dualistine žmogų nuvertinančia ideologija, pagrįsta ne žmogaus orumu o žmogaus teisėmis“.

4. Ar saugi hormoninė kontracepcija? doc. dr. E. Markūnienės (LSMU) pranešimas „HK poveikis paauglių mergaičių sveikatai“. Remdamasi moksliniais tyrimais prelegentė įrodė, jog harmoninė kontracepcija, gausiai siūloma netgi paaugliams kaip apsauganti, iš tiesų yra nukreipta prieš sveikatą ir prieš gyvybę.

5. Tėvai turi konstitucinę teisę parinkti mokymo turinį, tačiau mums sako, kad tėvai nežino koks turi būti turinys todėl parinks tie, kurie geriau žino. Ar leisime atimti iš tėvų prigimtinę teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus? J. Sinickienės (ŠMM), J. Pukelienės ir R. Jančiausko pranešimai apie konstitucinę tėvų teisę ugdyti savo vaikus.

Pristatydamas naują mokslinę monografiją „Ugdymo dvasingumo kontekstas“, prof. J. Kievišas (LEU) skaitė pranešimą „Asmenybės brandą grindžiantis šeimos dvasingumas“. Šią monografiją, taip pat LR seime 2014 m. vykusio forumo pranešimų rinkinį galima buvo įsigyti Kultūros centro vestibiulyje.

100_6485100_6489

 

 

 

 

 

 

Konferencija baigta diskusijomis bei forumo komunikate pateiktų pasiūlymų priėmimu.

Daugiau nuotraukų…
Apie 2014 m. gruodžio 19 d. LR seime vykusį forumą skaitykite bernardinai.lt