Gruodžio 31 d. Naujuosius Metus kviečiame sutikti bažnyčioje.

20:00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.

 

21:00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.

 

24:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei ir padėka Dievui už praėjusius metus. Vadovauja vyskupas Eugenijus Bartulis.

2022 m. sausio 1 d. 5:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos garbei.

  • Sausio 1 d. Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja. Naujieji Metai.

    Šv. Mišios aukojamos: 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val.