Rugpjūčio 27 d. minėta Padėkos už laisvę diena, eitas Padėkos už laisvę piligriminis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Pirmasis mitingas Padėkos už laisvę dieną – rugpjūčio 27-tą, prasidėjo ankstų rytą Kelmėje. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius, parapijiečiai, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) ir Baltarusijos skautų delegacijų nariai sutiko prie Kelmės bažnyčios. Po Trumpo pasisveikinimo bei svečių giesmės organizuota iškilminga eisena į Kelmės Atgimimo aikštę.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Pasisakymus apie laisvę, vertybes, gėrį, solidarumą vainikavo tautinės vėliavos iškėlimas.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Antrasis mitingas surengtas Tytuvėnų vienuolyno kieme. Po jo, lydimi dūdmaišio garsų, Padėkos eisenos už laisvę dalyviai pėsčiomis išėjo į Šiluvą, primindami bei tęsdami seną lietuvišką tradiciją.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Eisenai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, stipriu balsu vesdamas giesmę bei rožinio maldą, spėjantis palaiminti iš sodybų išėjusius žmones, padėkoti už prie kelio padėtus obuolius. Lygiai taip pat džiugiai Šiaulių ganytojas dėkojo už „Malonių lietų“, lydėjusį piligrimus iki pat Šiluvos.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Pirmą kartą per diaugiametę Padėkos už laisvę piligrimystės istoriją Šiluvos sankryžoje susitiko abi eisenos: ėjusios nuo Tytuvėnų ir nuo Dubysos.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Prie Šiluvos Bazilikos piligrimus sutiko Šiluvos klebonas, vicedekanas kun. Erastas Murauskas.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

12 val. Šv. Mišios pilnutėlėje Šiluvos bazilikoje.

Piligriminis žygis į Šiluvą 2017

Daugiau nuotraukų…