Kun. Tadas Rudys atleidžiamas iš Šiaulių vyskupijos jaunimo centro kapeliono pareigų. 

Kun. Arūnas Jankauskis paskirtas Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktoriumi.