Birželio 28 d. Šiaulių katedroje švęstos Švč. Jėzaus širdies iškilmės ir minėta Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.
Minėjimas prasidėjo 10 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje. Susirinkusiems Šiaulių vyskupijos kunigams konferenciją pravedė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras kun. Kazimieras Milaševičius.

536

11 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais.

Kunigų šventėjimo diena 2019

Kunigų šventėjimo diena 2019

Kunigų šventėjimo diena 2019

 

Daugiau nuotraukų…