3Birželio 8 d. 10 val. į Pastoracinio centro salę rinkosi Šiaulių vyskupijos kunigai. Kartu su Šiaulių vyskupu šventė pasaulinę kunigų šventėjimo dieną.
Koferenciją kunigams vedė Panevėžio katedros kapitulos kanauninkas Raguvos parapijos administratorius Juozas JANULIS, kuris aptarnauja ir Traupio Šv. Onos parapiją.
Prelegento tėviškė yra Šiaulių vyskupijos Stačiūnų parapija (Pakruojo r.), todel kanauninkas mielai sutiko pasidalinti savo patirtimi apie kunigystės kelionę. Pasitelkęs keletą gyvenimiškų pavyzdžių, kanauninkas Juozas gyvai ir nuoširdžiai apžvelgė kunigo tarnystės svarbiausius aspektus, trokšdamas visiems atskleisti kunigystės grožį ir šventumą. Baigus konferenciją, Šiaulių vyskupas padėkojo Kanauninkui Juozui, visus paskatino eiti šventumo keliu ir palaimino.
11 val. Šiaulių katedroje prasidėjo Šv. Mišių auka už kunigų šventumą. Koncelebracijoje, kuriai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dalyvavo vyskupijos kunigai ir svečias kanauninkas iš Raguvos.

4

1

2