Šiaulių katedros parapijos jaunimo ansamblis „CREDO“ tikėjimo metų proga išleido CD „O KRISTAU DANGŲ ATDARYK“

Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis „Credo“ (vad. Jūratė Minkevičiūtė) Tikėjimo metų proga išleido kompaktinę plokštelę „O Kristau dangų atdaryk“. Kompaktinėje plokštelėje – 14 giesmių. Tai kūriniai ir giesmės iš šv. Mišių repertuaro ir sudaryta taip, kad giesmės apimtų visus Bažnyčios liturginių metų laikotarpius: Adventą, Šv. Kalėdų, eilinio laiko, Gavėnios ir Šv. Velykų laikus. Tekstai taip pat įvairūs. Remtasi Šventojo Rašto psalmėmis, Evangelijos žodžiais, Liturginio maldynu, ir kitų autorių tekstais. Muzika parašyta pačios choro vadovės Jūratės Minkevičiūtės.

Jaunimo choras Credo, kurį lanko 12-14 metų amžiaus mergaitės, gieda kiekvieną sekmadienį Šiaulių katedroje Šv. Mišių metu, įvairiuose renginiuose ir parapijų šventėse. 2011 metais choras dalyvavo tarptautiniame chorų muzikos festivalyje – konkurse Šiauliai Cantat 2011 ir tapo sidabro medalio laureatais. Šio kompakto sumanytoja ir iniciatorė Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros vargonininkė Jūratė Minkevičiūtė, yra įgijusi didelę muzikinio darbo bažnyčiose patirtį ir gerai supranta, koks yra svarbus ir aktualus bažnytinis giedojimas. Per 10 metų laikotarpį pastoviai repetuojant ir pritaikant profesionalaus darbo metodus pavyko pasiekti gražių rezultatų, nors šis jaunimo choro kolektyvas ir neturi specialaus muzikinio išsilavinimo. Manome, kad šis kompaktas praturtins Lietuvos tikinčiųjų šventes bei bažnyčios muzikinę kultūrą.

Kompaktinę plokštelė įsigyti galima:

Šiauliuose: Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijoje – raštinėje arba bažnyčioje po šv. Mišių, Šiaulių vyskupijos kurijos knygyne-svetainėje „Prie katedros“ (Tilžės 186, Šiauliai);
Kontaktinis asmuo: Jūratė Minkevičiūtė, mob. tel. +370 (614) 51120.

Šiaulių vyskupijos kurija