1. Kunigas Vidmantas Kapučinskas atleistas iš Pašvitinio Švč. Trejybės ir Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebono pareigų.
  2. Kunigas Tomas Janavičius paskirtas Pašvitinio Švč. Trejybės parapijos administratoriumi klebono teisėmis ir pareigomis.
  3. Kunigas Vaidas Mikalčius paskirtas Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijos administratoriumi klebono teisėmis ir pareigomis.