Rugsėjo 8-9-10 d. daugiau nei 400 piligrimų ėjo pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Žygis prasidėjo rugsėjo 8 d. – penktadienį – Kryžių kalne. Nuo 9.30 val. pradėjo rinktis ir registruotis piligrimai. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne aukojo šv. Mišias. Giedojo Šiaulių „Sandaros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

"Kryžių kalnas - Šiluva" I

13 val. piligrimai su giesme lūpose išėjo į Šiluvą. Tradiciškai išlydėjo Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė. Džiugiai keliu palydėjo jaunieji Šiaulių jėzuitų mokyklos auklėtiniai. Pirmąją dieną nueita 20 kilometrų. Jauniausia piligrimė – 10 m. Luknė iš Ukmergės r., vyriausiam piligrimui – virš 70. Didžiausia grupė – 45 piligrimai iš Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos. Net dvi grupės, po 11 piligrimų, ėjo iš nedidelės Liolių Šv. apašt. Simono ir Judo Tado parapijos. 19 piligrimų atvyko iš Lenkijos, – tai Punsko Kovo 11-osios licėjaus abiturientai. Du piligrimai iš Vokietijos, Maltos ordino, kartu atsivežė net 15 baltų palapinių, kuriose tilpo daugiau nei pusė žygio dalyvių. Viso piligriminiame žygyje Kryžių kalnas – Šiluva dalyvavo virš 400 piligrimų iš įvairių Lietuvos kampelių ir užsienio.

"Kryžių kalnas - Šiluva" I

"Kryžių kalnas - Šiluva" I

Pirmajai nakčiai sustota prie Šiaulių Rėkyvos ežero. Po trumpo poilsio ir vakarienės prasidėjo vakaro programa. Parengtus prisistatymus rodė piligrimų grupės. Darbą su šunimis demonstravo kinologai. Muzikinę programą dovanojo Elzė Urbietytė. Sutemus visi susirinko prie didžiulio laužo. Vis dėlto daugiau rinkosi Adoraciją šalia esančioje nedidelėje Rėkyvos bažnyčioje.

"Kryžių kalnas - Šiluva" I

Daugiau Piligriminio žygio I dienos nuotraukų…

Antroji piligrimų diena buvo ankstyva. Keltasi 6 val. ryto. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Kun. Donatas Grigalius, sakydamas pamokslą, drąsino jaunuolius nebijoti būti kitokiais ir jei nori kuo nors išsiskirti iš bendraamžių, tai išsiskirti tikėjimu. Liturgines giesmes giedojo Šiaulių Šv. Jurgio parapijos jaunuolių choras.
Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 09
Išėjusių į kelią piligrimų giesmės išviliojo šiauliečius į balkonus, kiti dairėsi pro langus. Šiaulių ganytojas kvietė smalsuolius atvykti sekmadienį į Šiluvą. Prie Kelmės rajono ribos piligrimus su sūriu sutiko Kelmės rajono valdžios atstovai.
Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 09
Nakvynei sustota prie netoli Tytuvėnų esančio Gauštvinio ežero. 30 kilometrų ėję piligrimai ne mažiau energingai atsiliepė į krikščioniškos muzikos grupės „Chebra“ ritmą.

Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 09

Daugiau Piligriminio žygio II dienos nuotraukų…

Sekmadienį įveikti paskutinieji 17 kilometrų. Nuo Tytuvėnų piligrimų gretas papildė nauji žygeiviai. Artėjant prie Šiluvos žingsnis paspartėjo kartu su kartojama skanduote: „U-a, Šiluva, mes ateinam“, po kiek laiko virtusia džiugiu šūkiu „U-a, Šiluva“, mes atėjom“. Pro ligonių koplyčią praeita su švč. M. Marijai skirta giesme. Šv. Mišios aukotos 15 val. prieš Šiluvos baziliką. Po jų, pasistiprinę, piligrimai atsisveikino iki kitų metų.

Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 10

Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 10

Daugiau piligriminio žygio III dienos nuotraukų…

______________________________________________________________________________________________________
 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę
meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta
kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.
  Popiežius  šv. Jonas Paulius II
Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49