Caritas 2018Balandžio 24 d. vyko Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas. Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Tarybos pirmininkas Arūnas Kužikas, Šiaulių Caritas atstovai kalbėjo tema „Karitatyvinė tarnystė šiandien: realijos, galimybės, iššūkiai“.
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos vadovė Jolanta Celiešienė pristatė brolijos veiklą, skatino daugiau tokių brolijų kurti Šiaulių vyskupijoje. 2007 m. Gyvojo Rožinio draugija įkurta ir sėkmingai veikia Tytuvėnuose.

Caritas 2018

 

 

 

 

 

 

Caritas 2018

Caritas 2018Caritas 2018