1Lapkričio 9 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko permanentinis kunigų susirinkimas.

Psichologė Vaida Šarauskienė skaitė paskaitą „Perdegimo sindromas kunigo tarnystėje ir vienuoliniame gyvenime“.

2

3

4

5

6

Apie knygą „Perdegimo sindromas: gebėjimo duoti liga“ galite paskaityti: www.magnificat.lt.
Trumpas šio sindromo pristatymas vaizdo įraše: https://www.facebook.com/Magnificat.lt