Kalbininko Petro Būtėno premija įsteigta 2002 m. Premijos steigėjai – Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, sūnus Donatas Būtėnas, buvusi Petro Būtėno mokinė Panevėžio mergaičių gimnazijoje (baigė 1937 m.) Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė (JAV). Gauti Petro Būtėno premiją gali aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų profesoriai, mokslininkai, dėstytojai ir studentai, moksleiviai ir mokytojai už vertingus kalbos, tautosakos, kraštotyros darbus.
2024 metų kalbininko Petro Būtėno premija įteikta pedagogei, humanitarinių mokslų dakterei, profesorei Giedrei ČEPAITIENEI.
Įteikimo ceremonija vyko 2024 metų birželio 8 dieną Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje.
 Nuoroda į straipsnį: https://www.skrastas.lt/kultura/profesorei-giedrei-cepaitienei-skirta-kalbininko-petro-buteno-ir-jo-mokines-aleksandros
Leono Nekrašo nuotraukos
IMG_9519 IMG_9602 IMG_9612 IMG_9648
Stasys1 Stasys24