IMG_2377Šiandien mano širdis džiaugiasi!

Prieš kelias dienas kilusi mintis tapo realybe…

Vakar, pirmąjį gavėnios sekmadienį, po šv. Mišių su tokiu gražiu būriu žmonių įvykdėm prasmingą misiją. Lydimi J. E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio, nuėjome iš Meškuičių į Kryžių kalną apmąstydami Kryžiaus kelio stotis. Einant Dievo Tarno kun. Algirdo Mociaus pėdomis ir prašant Jo užtarimo pas Viešpatį, meldėm Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taip reikalingos taikos.

IMG_2631Esu sujaudintas ir nuoširdžiai dėkingas kiekvienam, išgirdusiam kvietimą ir keliavusiam kartu.

Buvo be galo gera matyti vaikučius, jaunimą, šeimas, mokytojus, valdžios atstovus ir visus visus, kurie prisijungėt maldos eisenai.

Dėkingas kiekvienam iš jūsų.

Prie mūsų meškuitiečių mielai prisijungė ir maldininkai iš Viduklės, Telšių, Šiaulių, Joniškio.

IMG_2692Viso mūsų buvo virš 50 !

Džiugu ir gera. Tegul visų mūsų maldos būna išgirstos !

Taikos Karaliene Mergele Marija, globok mus visus!

Dėkingas už idėjos palaikymą J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris pažadėjo mus pasitikti Kryžių kalne, bet nustebino ir buvo su mumis kartu visos kelionės metu.

Tariu nuoširdų ačiū tautodailininkui Arūnui Vaičeliui už padovanotą tokiam tikslui kryžių.

IMG_3255Labai dėkoju Algiui Palubinskui ir „Transbusui“, kad prisidėjo skirdamas transportą sugrįžti į Meškuičius.

O sesei Gražinai Stravinskaitei ir „Angelų svetainei“ didelis didelis ačiū už tokį šiltą priėmimą ir pamaitinimą.

Už įamžintas akimirkas dėkoju fotografui Leonui Nekrašui.

Dievo gailestingumas ir žmonių gerumas beribis…

kun. Vytautas Ripinskis

IMG_3277

IMG_3297

IMG_3409

Daugiau Leono Nekrašo nuotr. …