Atėjo advento metas, prasidėjo metų pabaigos didžiosios šventės – šv. Kalėdų laukimas. Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis pakvietė į vyskupiją susitikimui dvi keliautojų grupes, kurios spalio mėnesį lankėsi Šventojoje žemėje, prisilietė prie Jėzaus Kristaus gyventų, prie jo stebuklus saugančių vietovių.

Vienai keliautojų grupei vadovavo Žagarės parapijos klebonas M. Dyglys, kitai – sesutė vienuolė Regina. Žagariečių keliautojų grupę vyskupas E. Bartulis į kelionę ir išlydėjo, palaiminęs ją Šiaulių katedros šventoriuje. Su ta pačia jaunatviška šypsena veide vyskupas pasitiko sugrįžusius iš kelionės. Kiekvienam paspaudė ranką, maloniai klausėsi įspūdžių.

Esmines kelionėje patirtas tikėjimo prasmes keliautojai išdėstė padėkos vyskupui laiške, kurį Jo Ekscelencijai perdavė Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius L. Jonaitis. Gėlių puokšte ir saldžiąja dovanėle keliautojai pasveikino vyskupą su artėjančiu 65-uoju gimtadieniu. Visi susikibę rankomis pagiedojo giesmę „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

DSCF4110  DSCF4114

 

 

 

 

 

 

DSCF4136  DSCF4144

 

 

 

 

 

 

DSCF4145  su stungiais

 

 

 

 

 

 

Vyskupas susitikime pristatė savo parengtą knygą, kuri iliustruota Šventosios žemės vaizdais ir kurioje yra kiekvienai dienai skirtas Šventojo rašto žodis. Pristatė ir naująjį, 2015 metų, kataliko kalendorių. Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis yra keliautojas, alpinistas, fotografijos mėgėjas, kasmet parengia spalvingą ir gausiai iliustruotą tikinčiųjų kalendorių. Vyskupas padėkojo už sveikinimus, visiems palinkėjo džiugių šv. Kalėdų.

Keliautojų grupė nuoširdžiai padėkojo Žagarės parapijos klebonui Mariui Dygliui už suorganizuotą kelionę į Šventąją žemę, už dvasingas valandas Kristaus lankytose vietose. Šiuos ir kitus asmenis dvasininkas M. Dyglys įtraukė į keliautojų grupę ir supažindino

10687542_993039027389569_8542254945489500741_o

Julijos SEJAVIČIENĖS nuotraukoje: keliautojai su JE Šiaulių vyskupu E. Bartuliu.

__________________________________________________________________________

Pridedame iliustruotus Julijos SEJAVIČIENĖS straipsnius apie kelionę į Šventąją Žemę:

I-II Izraelis

III-IV Izraelis

Kelionės į Šventąją Žemę nuotraukos…