Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti

1. „O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina […], skelbdamas ramybę“ (Iz 52, 7)

Pranašo Izaijo žodžiai išreiškia paguodą, jie skelbia palengvėjimą ir atokvėpį smurto ir priespaudos išvargintai, pažeminimą ir mirtį patyrusiai tautai. Pranašas Baruchas stebėjosi: „Kas atsitiko, Izraeli, kad esi savo priešų žemėje, sensti svečioje šalyje, susiteršęs mirusiais, priskirtas prie žengiančiųjų į Požemį?“ (3, 10–11). Izraelio žmonėms taikos pasiuntinio atėjimas reiškė atgimimo iš istorijos griuvėsių viltį, šviesios ateities pradžią.

Deja, šiandien tas taikos kelias, kurį šventasis Paulius VI pavadino nauju integralios plėtros vardu [1], lieka labai atitrūkęs nuo daugelio vyrų ir moterų realaus gyvenimo, taigi ir nuo visos žmonijos šeimos, kuri dabar yra glaudžiai tarpusavyje susijusi. Nepaisant daugelio pastangų siekiant konstruktyvaus dialogo tarp tautų, stiprėja kurtinantis karų ir konfliktų triukšmas, pandeminiu mastu plinta ligos, stiprėja klimato kaitos ir žalos aplinkai padariniai, didėja bado ir troškulio tragedija, toliau dominuoja individualizmu, o ne solidariu dalijimusi paremtas ekonominis modelis. Kaip ir senovės pranašų laikais, šiandien nuolat girdimas ir vargšų, ir žemės šauksmas [2] prašant teisingumo ir taikos.

Kiekviename amžiuje taika yra ir dovana iš aukščiau, ir bendro įsipareigojimo vaisius. Egzistuoja tiek taikos „architektūra“, prie kurios savo indėliu prisideda įvairios visuomenės institucijos, tiek ir taikos „namudinė kūryba“, kur kiekvienas iš mūsų dalyvaujame asmeniškai.[3]. Visi gali prisidėti prie taikingesnio pasaulio kūrimo: pradėdami nuo savo širdies, santykių šeimoje, visuomenėje bei aplinkoje iki santykių tarp tautų ir valstybių.

Čia norėčiau pasiūlyti tris būdus, kaip kurti ilgalaikę taiką. Pirma, kurti ją dialogu tarp kartų, kaip pagrindu bendriems projektams įgyvendinti. Antra, ugdymu, kuris yra laisvės, atsakomybės ir vystymosi veiksnys. Galiausiai darbu, kaip priemone visiškai įgyvendinti žmogaus kilnumą. Šie trys elementai būtini, kad galėtų būti įgyvendintas „socialinis paktas“ [4], be kurio kiekvienas taikos projektas netenka pagrindo.

2. Dialogas tarp kartų kuriant taiką

Pasaulyje, kurio vis dar iš gniaužtų nepaleidžia daugybę problemų sukėlusi pandemija, „vieni bando pabėgti nuo tikrovės, ieškodami prieglobsčio privačiame pasaulyje, kiti konfrontuoja, pasitelkdami destruktyvų smurtą, tačiau, renkantis tarp savanaudiško abejingumo ir smurtinio protesto visuomet yra dar viena galimybė – dialogas. Dialogas tarp kartų“ [5].

Daugiau: lvk.lcn.lt