Šiaulių vyskupas Žagarės vyšnių festivalyje, 2021-07-15, L. Nekrašo nuotr.