DSC_0950VšĮ „Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendina iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros aktualizavimas“.
ES Struktūrinių fondų paramą šiam projektui Kultūros ministerija patvirtino atsižvelgdama ir įvertindama būtinybę išsaugoti šį unikalų paveldo objektą ir geriau pritaikyti jį lankančių piligrimų ir miesto svečių reikmėms. 2019 m. liepos 22 d.  projekto vykdytojas — VšĮ „Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba“  ir UAB „Telšių meistras“ pasirašė rangos sutartį  pagal kurią  planuojama atnaujinti prastos būklės fasadą, įrengti lietaus nuvedimo nuo pastato sistemą, cokolio, pamatų hidroizoliaciją ir nuogrindą, pritaikyti bokštą lankytojams, sutvarkyti šventoriaus pagrindinius vartus ir aplinkos gerbūvį, pakeisti katedros langus. Primename, kad šis ryškiausias renesansinio manierizmo architektūros sakralinis objektas  Lietuvoje  priklauso Šv. Jono Pauliaus II piligrimų keliui ir yra Šv. Jono Pauliaus II 1997 metais įsteigtos Šiaulių vyskupijos širdis.

Šiaulių vyskupijos kurijos informacija