Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Kviečiame skirti 1,2 % Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai.
Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; renginiai Motinos, Tėvo, Vaikų gynimo dienos progomis, šventųjų  bei daug Bažnyčiai ir visuomenei nusipelniusių Šiaulių vyskupijos žmonių minėjimai. Rūpindamasis vyskupijos žmonių dvasiniu gyvenimu, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kasmet išleidžia savo nuotraukų kalendorių, didžiai vertinamas leidinys „Evangelija kasdien“, iliustruotas Šventosios Žemės nuotraukomis.
Prašymus skirti 1,2 % paramą Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) priima iki pirmosios gegužės mėnesio darbo dienos.

Prašymo formą FR0512 versija 04 galima pildyti ranka arba kompiuteriu. Taip pat galima pateikti elektroniniu būdu, prisijungę per savo banko elektroninę bankininkystę: deklaravimas.vmi.lt

Pildant nurodyti:

E1 Gavėjo tipas – 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (Šiaulių vyskupijos kurijos kodas) – 192072230

E3 Mokesčio dalies paskirtis – parama veiklai

Informaciją apie lėšų panaudojimą galima rasti čia: APSKAITA

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS UŽ PARAMĄ!

 

Aukos ir parama