Gegužės 25 d. vakare Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su Šiaulių vyskupijos Šeimos ir Jaunimo centrų direktoriais vyko į Radviliškį, kur susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais.
1
2
Visi kartu svarstė vaikučių ruošimą I-jai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Aptartos sužadėtinių ruošimo Santuokos Sakramentui problemos. Pasidžiaugta, jog atsirado jauna savanorių šeima, pasiruošusi bendrauti su besiruošiančiais Santuokos sakramentui.
3
4
Susirinkusieji pasveikino dekaną kun. Tadą, švenčiantį 40-meti;
5

6

taip pat kalbėta apie Popiežiaus atvykimą ir kaip jame dalyvauti.

7