Rugsėjo 27 d. 7 val. ryto Šiaulių Katedra prisirinko pilnutėlė. Buvo aukojamos šv. Mišios minint Respublikinės Šiaulių ligoninės 170 metų sukaktį. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Remigijus Čekavičius ir dvasinis asistentas kun. Andrius Valčiukas.

Pamoksle Šiaulių vyskupas priminė šią dieną minimą šv. Vincentą Paulietį – kunigą, steigusį ligonines. Taip pat kalbėjo apie Kristų, kuris gydė ligonius ir prikėlė iš numirusių. „Jūs taip pat gydote ligonius ir ne vienam padedate ištrūkti iš mirties gniaužtų“, – sakė ganytojas, kreipdamasis į medicinos darbuotojus. Vyskupas aiškino, jog į šv. Mišių auką, prie Kristaus kojų renkamės pasisemti dvasinės stiprybės. Dalyvavimas Eucharistijoje sustiprina visai savaitei. Ganytojas linkėjo visiems „apsikrėsti meilės bacila“ ir darbe su ligoniais tarnauti Kristui, nes Jėzus yra pasakęs: „…kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40).