Gruodžio 6 d. vakarą Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko Advento vakaras, kuriame dalyvavo S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojai, tėveliai ir mokiniai.
22
Kad renginys vyktų sklandžiai buvo atsakinga Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Asta Vaičiūnienė.
Tikybos mokytojos metodininkės Saulės Raubickaitės paruošti vaikučiai vaidino Kūdikėlio Jėzaus atėjimo į pasaulį įvairius momentus.
8
Iki ašarų sujaudino žiūrovus scena, vaizduojanti, kaip to meto užeigos tarnautojai ir namų savininkai nepriėmė Marijos ir Juozapo, o Kūdikėlis Jėzus turėjo gimti šaltame tvartelyje.
 Visus sužavėjo Marijos rankose suspurdėjęs gyvas vaikutis. Taip jauniausias kūdikis trijų vaikų šeimoje tapo mėgiamiausiu aktoriumi.
9
Dainavimo ir vargonų mokytojos Jūratės Minkevičiūtės vaikų ansamblis atliko įvairias Advento ir Kalėdų giesmes, kuriam pritarė kanklių ansamblis vadovaujamas Reginos Marozienės.

4

Po spektaklio vyko nuotaikingi bendruomenės rateliai ir žaidimai.
20