Kovo 14 d. Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla organizavo respublikinį sakralaus meno festivalį „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4).

Taip muzika, poezija, žodžiu, piešiniais paminėtas ir 130 m. Tėvo Benedikto Andruškos, kurio vardu mokykla pavadinta, jubiliejus. Anot mokyklos direktorės Laimutės Garbačiauskienės, Koliazuitoks paminėjimas – sukvietus visos Lietuvos pradinukus šlovinti Dievą įvairiomis sakralaus meno formomis, mokyklos kolektyvui atrodė prasmingiausias.

Mažųjų talentais gėrėjosi ir  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasidžiaugė festivalio pavadinimu, kuris toks pat, kaip ir jo pasirinktas šūkis: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“. Vyskupas apgailestavo, kad tokio dalyko kaip džiaugsmas trūksta. Kaip pavyzdį minėjo Afrikoje nepritekliuje gyvenančius žmones, kurie, tačiau, renkasi į šv. Mišias giliai džiaugdamiesi. Pas mus, atrodo, visko gana, tačiau nesidžiaugiame. „Mes nuliūdę turbūt dėl to, kad mumyse dar neveikia Viešpaties meilės džiaugsmas, – sakė Šiaulių ganytojas, patardamas nelaukti džiaugsmui tinkamesnio laiko, džiaugtis jau dabar, šią dieną, šią akimirką.

Respublikinis sakralaus meno festivalis prasidėjo Šiaulių katedroje šv. Mišiomis. Po jų susirinkta Pastoracinio centro salėje. Įžanginį žodį tarė kasmetinio jau tradiciniu tapusio festivalio iniciatorė ir pagrindinė organizatorė – tikybos mokytoja Vilma Klumbytė. Renginį vedė 3a klasės mokytoja Žiedūna Sinušienė ir jos mokinė devynerių metų Rugilė Milašauskaitė.

Daug džiaugsmo visiems suteikė festivalio svečio jėzuito kun. Mindaugo Malinausko giesmė, kurią giedojo visa salė. Lygiai taip pat džiaugsmingai, susikibus rankomis giedota ir baigiamoji Šiaulių vyskupo pasiūlyta giesmė „Viešpaties palaima visada telydi mus!“.

Po visų pasirodymų atlikėjai ir jų vadovai kviesti į ekskursiją po Šiaulių dramos teatrą ir Šiaulių universiteto Menų fakultetą.

Daugiau nuotraukų…