Sv.RastoGrupele

Šiaulių universiteto kapelionas ir studentai ateitininkai kviečia jaunimą drauge gilintis į Šv. Raštą.

Kiekvieną sekmadienį

18 val. kviečiame į Šv. Mišias Šiaulių katedroje

19 val. Šv. Rašto skaitymo grupelė Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, adresu Tilžės 186, Šiauliai (įėjimas iš kiemo pusės).

Skirta kiekvienam jaunam žmogui, norinčiam geriau pažinti Šv. Raštą.

Daugiau informacijos tel. nr. 8 610 20 218.