Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas (Lk 6,40)

Rugpjūčio mėn. 30 d., 11.00 val., Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo banyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Saulius Paliūnas. Grojant maršui,  prieš Mišias, aštuntos klasės mokiniai  Adomas Cibulskis, Ugnius Januškis, Petras Ulčinas įnešė Lietuvos Respublikos valstybinę, Dainų progimnazijos ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vėliavas. Klebonas Saulius Paliūnas  visiems mokiniams linkėjo sėkmės, gerų rezultatų, ištvermės, drąsos, būti sąžiningiems, tikintiems, gerbti kiekvieną žmogų, mylėti  savo Tėvynę Lietuvą.

                                                                                 tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

P1020141

P1020142

P1020143