Noel_Coypel_The_Resurrection_of_Christ

Velykos – tai Kristaus Prisikėlimo, mirties ir nuodėmės nugalėtojo šventė.

Prisikėlęs Kristus sako: “Ramybė jums.” Meldžiuosi ir trokštu, kad visi įsileistume Kristaus meilės ir tiesos dvasia, o tuomet įsiviešpataus tikroji ramybė ir taika.

Džiugių Šv. Velykų!

Nuoširdžiai,

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Šiauliai, 2017 metų Velykos