Gegužės 13 d. Pirmasis laužas į Bazilionus – „Deglė 23“ (Kelmės r.) sušaukė gausų būrį Šiaulių tunto skautų. Susirinkę skautai džiaugėsi sulaukę žygių ir stovyklų sezono.

Skautai dieną pradėjo rikiuote ir patraukė paskui brolį kun. Arūną į šv. Bazilijaus bažnyčią, ten Bazilionų klebonas Tomas Ūksas papasakojo miestelio ir bažnyčios istoriją ir kartu su skautų kapelionu pasimeldė už skautus Šv. Mišiose, prašydami Dievo apsaugos ir malonių skautams. Jų metu skautai turėjo progą duoti savo įžodžius. Po to skautai pasiskirstė į grupes ir išskubėjo vykdyti įvairiausių iššūkių. Kas pas ugniagesius, kas kryžiažodžių spręsti, o kas gamtos lobių ieškoti. Visi turėjo įveikti keleto kilometrų žygį ir susitikti Dengtilčio poilsiavietėje prie Dubysos. Ten visų laukė brolių sukrautas laužas ir skautiški pietūs – košė, virta ant laužo. O po pietų skautai susibūrė į Subatvakarį ( grojo armonikierius ) ir smagiai šoko ir žaidė žaidimus prie laužo.

 

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro info.

 

11_n 36_n 41_n 75_n 81_n 113_n 5954_n