Šiaulių_Šv._Jurgio_bažnyčia_2Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių)

koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios“

Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi“

(Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė)

Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras

(Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė)

Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta“.

Koncertas nemokamas.